Det ble en flott konvoi i regi av Os Båtklubb!

 

Vi hadde en liten samling før avgang, der vi blant annet diskuterte om vi skulle gå innenfor bølgedemperne på Os. Etter flere oppfordringer, gjorde vi det. Vi antok at vi ville bli et sted mellom 20 – 30 båter. Der gjorde vi en total feilvurdering. Da vi kom ut av Varga kjeften lå det 41 båter og ventet på oss. Da vi gikk langs Oslandet ble det talt over 100 båter. Dette kunne jo ikke gå bra med så mange båter innenfor bølgedemperne, noe det heller ikke gjorde. Os Havn ble raskt fylt opp med båter og med kraftig sidevind, ble det vanskelig å ligge i ro og vente. Til slutt måtte vi som ventet prøve å presse oss ut, noe som gikk utover de som var på vei inn. Det ble litt klabb og babb, men det så ut for at det løste seg. Det var mange som hadde stilt oppmed flagg langs ruten, men da vi kom til Solstrand var det helt dødt, her var det ikke mange å se!

Konvoien gikk videre til Bjånes der vi snudde mot Varga. En god gjeng fulgte med videre til Haulandsjøen og Øyane. Her var det mer orden i rekkene, båtene gikk tettere og konvoien tok seg bedre ut. Vi har jo ingen erfaring med å seile i konvoi, så for å være første gangen, må vi si at dette var vellykket.

Se video fra konvoien.  

Se video fra havnen

Takk for oppslutningen!

17. mai konvoi

Os Båtklubb arrangerer konvoi på 17. mai, og vi oppfordrer alle med båt til å være med. Også de som ikke er medlem! Vi starter kl 12:00 presis, da har alle funnet sin plass i konvoien og salutten går og vi siger ut av Varga. De som ikke har båten sin i Varga, kan vente med utløpet til Vargavågen og henge seg på der. Vi går ca. 100 m fra land, mot Osøyro på utsiden av bølgebryterne – Solstrand – vestsiden av Sandholmane (ikke rundt) – mot Varga, her kan de som ønsker det hoppe av, resten fortsetter mot Halhjem – Hauglandssjøen – runder varden ved Vedholmen – hovedleia tilbake til Varga. Se vedlagt kart

Kortesjen/konvoien foregår slik:
Fart ca. 6,5 knop (noen båter er bygget for fart andre ikke, 6,5 tror vi passer alle?)
i holder ca. 2 båtlengders avstand mellom hver båt.
For de som har VHF kommuniserer vi på kanal 72
En fordel at de som ikke vil være med gjennom Hauglandssjøen legger seg bak i kortesjen.
Bli med!