Asfalteringen av nedre parkeringsplass i gang.

Asfaltering av parkeringsplassen er i gang etter at planerings arbeidet ble utført i går. Vi regner med at de blir ferdig med asfalteringen i dag og at plassen kan benyttes i morgen. Det har vært en del grave arbeid på plassen i det siste. Dette for å legge ned et ekstra rør for å ta unna bekken som kommer ovenfra under flom vær. Det har og blitt lagt ned diverse trekkerør for vannledning, fiber osv.
Fremtidig kloakkledning frem til kommunal pumpestasjon skal event legges i sjøen. Vi må uansett ha en egen pumpestasjon for å få det frem til kommunal pumpestasjon.